Repromaterijal
Od repromaterijala u ponudi imamo :
Talpe od hrasta iz vode,mazera, jasena, klena i javora.
Salame za stolove razlicitih dimenzija i oblika od mazera, duta i oraha.
Furnir od hrasta iz vode.